Kreiraj. Brendiraj. Skaliraj. Uživaj. Ponovi.

E-mail adrese pretplatnika e-mail informatora ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima. Za ovo vam dajem svečanu i časnu reč. U slučaju da ste na neki način nezadovoljni e-mail informatorom možete slobodno se da odjavite sa primanja e-mail informatora na način koji je objašnjen u samom informatoru koji stiže na vašu e-mail adresu. Obavezujem se da vaše podatke (formulari, ankete, korespondencija i sl.) neću davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Ukoliko neki deo prepiske sa korisnicima budem smatrala korisnim za druge čitaoce, uvek ću tražiti vaše odobrenje pre objavljivanja tog sadržaja.